Produkty

Konwerter separator galwaniczny I/U

SEPGAL I/U służy przede wszystkim do zapewnienia separacji galwanicznej pomiędzy dwoma obwodami sygnałów analogowych. Dodatkowo dokonuje konwersji sygnału analogowego prądowego 0-20mA lub 4-20mA na sygnał analogowy napięciowy 0-10V. Na wejście analogowe można podać sygnał prądowy 0/4-20mA wytwarzany przez dowolne inne urządzenie elektryczne / elektroniczne. Do wejścia analogowego można również podłączyć 2-przewodowy pasywny przetwornik dowolnej wielkości fizycznej (np. temperatury, ciśnienia) pracujący w standardzie 4-20mA.


Konwerter separator galwaniczny U/I

SEPGAL U/I służy przede wszystkim do zapewnienia separacji galwanicznej pomiędzy dwoma obwodami sygnałów analogowych. Dodatkowo dokonuje konwersji sygnału analogowego napięciowego 0-10V na sygnał analogowy prądowy 0/4-20mA. Na wejście analogowe można podać sygnał napięciowy 0-10V wytwarzany przez dowolne inne urządzenie elektryczne / elektroniczne. Do wejścia analogowego można również podłączyć przetwornik 3-przewodowy (Zas+/Zas-/Wyj.) dowolnej wielkości fizycznej (np. temperatury, ciśnienia) pracujący w standardzie 0-10V.


Ogranicznik przepięć OP24V

Ogranicznik przepięć OP24V spełnia funkcje ogranicznika napięcia. Jego zadaniem jest ochrona urządzeń pomiarowych oraz urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej przed uszkodzeniami i zniszczeniami wywoływanymi oddziaływaniem przepięć przejściowych i częściowego prądu piorunowego.

 


Konwerter I/U

Konwerter I/U występuje w dwóch wersjach:

– KR0 I/U – obsługujący na wejściu sygnał analogowy prądowy w zakresie 0-20mA
– KR4 I/U – obsługujący na wejściu sygnał analogowy prądowy w zakresie 4-20mA

 


Konwerter U/I

– KR0 U/I – obsługujący na wyjściu sygnał analogowy prądowy w zakresie 0-20mA

– KR4 U/I – obsługujący na wyjściu sygnał analogowy prądowy w zakresie 4-20mA

 


Separator Galwaniczny I/I

Separator SEPGAL I/I służy do zapewnienia izolacji galwanicznej pomiędzy dwoma obwodami standardowych sygnałów analogowych, prądowych typu 0-20mA lub 4-20mA.

 


Zadajnik prądowy 4-20mA

Zadajnik prądowy ZP-420 służy do wymuszania w obwodzie przepływu prądu o stałej wartości 4mA lub 20mA, lub wartości pośredniej ustalanej za pomocą rezystora lub potencjometru regulacyjnego. Zadajnik zapewnia przepływ stałego prądu niezależnie od zmian rezystancji obciążenia (w dopuszczalnym zakresie).

 


Zadajnik napięciowy 0-10V

Zadajnik napięciowy ZU-10 służy do wymuszania w obwodzie napięcia stałego z zakresu 0-10V za pomocą potencjometru regulacyjnego lub za pomocą sygnałów elektrycznych – analogowego 0-5V lub cyfrowego PWM (TTL 0-5V 100Hz – 10kHz).

 


Wyświetlacz LED zasilany z pętli 4-20mA – C420-S

Wyświetlacz LED typu C420-S służy do wskazywania wartości prądu w pętli sygnału 4-20mA. Wyświetlacz nie wymaga dodatkowego zasilania, co jest jego niewątpliwą zaletą. Wyświetlanie wartości może odbywać się w mA lub w % – konfiguracja zworkami. Urządzenie znajduje zastosowanie jako cyfrowy uniwersalny miernik lub wskaźnik wartości sygnału analogowego w pętli 4-20mA.